2017-09-06

Nya lösningar och fler innovationer i miljöarbetet

Det är dags att få nya lösningar och fler innovationer i miljöarbetet så att Sverige fortare ska få bättre miljö och klimat. Ett samarbete mellan myndigheter, forskning och näringsliv ligger till grund för en innovationstävling som startar i oktober. Idag presenteras de två lag som under ett år framöver kommer att arbeta med frågan: Hur kan en ny Öresundsbro byggas utan utsläpp av växthusgaser?

Bakgrunden till tävlingen är att utsläpp av växthusgaser från basmaterialindustrin, som till exempel plast-, metall- eller cementindustrin, ska vara noll inom trettio år. Det ska bidra till att hålla nere en global temperaturökning under två grader.

Naturvårdsverket har tillsammans med Formas, Trafikverket, Energimyndigheten, Vinnova, Boverket, Tillväxtanalys och Mistra samt InfraSweden2030 format två tävlande lag med representanter från cement- och stålindustrin, bygg- och anläggningsbranschen, universitet och forskningsinstitut. Totalt deltar 27 företag och organisationer i initiativet.

Läs mer i Naturvårdsverkets pressmeddelande.

Karla Anaya-Carlsson

2017-09-06