2017-07-10

8 miljoner till synteser inom livsmedelsforskning och besöksnäring

Idag öppnar två utlysningar för synteser inom livsmedel och inom besöksnäring (turism). Formas utlyser totalt 8 miljoner kronor i de två utlysningarna. Syftet är att belysa kunskapsläget och kunskapsluckor inom respektive område.

– Systematiska genomlysningar av kunskapsläget kompletterar forskningsresultat som läggs fram över tid. Det handlar om att få en mer komplett bild av vad vi redan vet, men också av kunskapsluckorna, säger Markku Rummukainen, huvudsekreterare på Formas.

Livsmedelssektorn och besöksnäringen har stor betydelse för ekonomi, sysselsättning och miljöpåverkan. De aktualiserar flera miljöfrågor och berör hela kedjan från producenter till konsumenter. 

– Forskningen på områdena är idag eftersatt i Sverige, speciellt ur ett helhets- och systemperspektiv. Den nya satsningen blir ett viktigt led i att främja möjligheterna till forskning framöver på respektive område. 

Syntesutlysningarna


Sista ansökningsdag för utlysningarna är 31 augusti 2017.

För mer information om utlysningarna:

Johanna van Schaik Dernfalk, enhetschef, Formas
Telefon: +46(0)70-626 40 21  
E-post: johanna.dernfalk@formas.se

2017-07-10