2016-03-10

Sverige fullvärdig medlem i JPI HDHL

Sverige är nu fullvärdig medlem i det europeiska initiativet Joint Programming Initiative Healthy Diet for a Healthy Life, JPI HDHL.

JPI HDHL har 21 medlemsländer, varav Sverige och Israel är de två senast tillkomna nationerna.

Deltagande i JPI HDHL sker på nationell nivå och Sverige representeras i ledningsgruppen av Formas, forskningsrådet för hållbar utveckling, genom forskningssekreterare Erika Ax.

- Vårt medlemskap möjliggör för svenska forskare och samverkande aktörer att delta i programmets nätverk och banar väg för svenskt deltagande i transnationella utlysningar vilket främjar kunskapsförsörjningen och stärker Sverige som forskningsnation inom området, säger Erika Ax.

Information om JPI HDHL

Karin Montgomery

2016-03-10