2017-07-04

Strategiska innovationsagendor fortsätter att göra nytta

En kartläggning visar att agendorna fortsätter att göra nytta genom att vara ett bra verktyg för ökad samverkan mellan olika aktörer.

De strategiska innovationsagendorna har varit en del i Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden och legat till grund för 17 strategiska innovationsprogram. Utgångspunkten har varit att möta viktiga samhällsutmaningar, skapa tillväxt och stärka Sveriges konkurrenskraft. 

På uppdrag av myndigheterna har Sweco nu genomfört en kartläggning av de strategiska innovationsagendor som myndigheterna finansierat. Läs kartläggningsrapporten av de strategiska innovationsagendorna.

Läs mer på energimyndigheten.se.

Karla Anaya-Carlsson

2017-07-07