2017-11-28

”Science diplomacy” och "peer review" i fokus på det europeiska mötet

När Formas och Vetenskapsrådet arrangerade det regionala europeiska mötet i det globala samarbetsorganet Global Research Council var ”peer review” och ”science diplomacy” de två huvudämnena som diskuterades.

Marga Gual Soler från amerikanska organisationen AAAS var mötets huvudtalare för "science diplomacy", som på svenska kan översättas till vetenskapsdiplomati. Vetenskapsdiplomati är när internationella samarbeten inom forskning även påverkar och samverkar med utrikespolitiken och relationer mellan länder, men uttrycket blandas ofta ihop med vanliga internationella samarbeten menar Marga Gual Soler. Därför ser hon ett stort behov att sprida kunskapen om vetenskapsdiplomati, för att det sedan ska kunna användas på ett bra sätt.

Genom vetenskapsdiplomati har Global Research Council som är en multilateral organisation en unik möjlighet att fungera som ett internationellt "mjuk makt"-verktyg (från engelskans soft power, reds. anm.), säger Marga Gual Soler.

Mötets andra ämne var "peer review" där Lars Hultman, som är VD för Stiftelsen för Strategisk Forskning, var huvudtalare. Han menar att det är nyttigt för alla länders och organisationers utveckling att vara med under de här dagarna och utbyta tankar kring "peer review". Sedan hoppas Lars Hultman att det europeiska mötets rekommendationer, som ska diskuteras vidare på det globala mötet i Moskva, kommer leda till bättre samarbeten i framtiden.

Det jag såg som huvudsyfte med det här mötet var att ta fram gemensam policy som ska göra det enklare för bilaterala samarbeten, även utanför EU, i framtiden. Och jag tycker att vi kunde se en viss framgång för den svenska positionen, säger Lars Hultman.

Alan Cross, som är biträdande chef för enheten för Horisont 2020 Policy och Framsyn på EU-kommissionen, deltog även han på mötet. Han tar nu med sig diskussionerna som har först under dessa dagar i Stockholm till förberedelserna av det nionde ramprogrammet.

Vi vill se om det finns sätt för oss att modernisera vår "peer review"-process och ett forum som detta är användbart för att lyssna, diskutera och ta del av andras idéer, säger Alan Cross.

Lisa Almesjö

2017-11-28