2017-06-13

Science Impact Award 2017

Prisutdelning under Science Impact Award 2017. På bilden syns Helen Dannetun, rektor för Linköpings universitet, Henrik Österblom, pristagare från Stockholms universitet och Markku Rummukainen, huvudsekreterare på Formas.

Igår, måndag den 12 juni, utsågs vinnarna av Science Impact Award 2017. Tre forskningsprojekt, varav ett är Formasfinansierat, har tilldelats priset. Science Impact Award delas ut årligen till projekt som ska stimulera såväl forskningens vetenskapliga kvalitet som dess effekter på samhället.

En av forskningspolitikens stora utmaningar är hur forskningens samhällspåverkan och vetenskapliga kvalitet hänger samman. Under två dagar samlades forskare och representanter från akademin och näringslivet på konferensen Impact of Science 2017

Förutom att dela ut priset Science Impact Award, har syftet varit att diskutera de globala instrument som har visat sig vara effektiva för att stimulera såväl forskningens vetenskapliga kvalitet som dess effekter på samhället.

Prisbelönta projekt

Det delades ut pris inom kategorierna humaniora-samhällsvetenskap, hälsa och livsvetenskap samt natur och teknik. 

  • Nyckelaktörer i sjömatsindustrin för hållbara hav 
    Henrik Österblom, Stockholms universitet
  • Alger och musslor- klimat och övergödningssänkor med stor potential
    Catherine Legrand, Linnéuniversitetet
  • Plattform för Triple Helix samarbete inom hantering av industiella avloppsvatten i regionen Småland och öarna
    William Hogland, Linnéuniversitetet


Impact of Science 2017 anordnas av AECIS (network for Advancing & Evaluating the Societal Impact of Science), i samarbete med Formas, Forte, Vetenskapsrådet, Vinnova, Elsevier, KTH och Stiftelsen för strategisk forskning (SSF).

Foto: Prisutdelning av Science Impact Award 2017. På bilden syns Helen Dannetun, rektor för Linköpings universitet, Henrik Österblom, pristagare från Stockholms universitet och Markku Rummukainen, huvudsekreterare på Formas.

För mer information:

Emilie von Essen, eve@formas.se, +46 (0)73-350 31 61
Erik Roos, erik.roos@formas.se, +46 (0)76-200 95 94

Emilie von Essen

2017-06-15