2017-06-12

Regeringen söker en kanslichef till Klimatpolitiska rådet

Regeringen kommer att inrätta ett klimatpolitiskt råd, som en del av det klimatpolitiska ramverket. Klimatpolitiska rådet kommer att vara ett tvärvetenskapligt och oberoende expertorgan med bred kompetens som ska granska och bedöma hur den samlade politik som regeringen lägger fram är förenlig med klimatmålen. Till Klimatpolitiska rådet söker vi nu en kanslichef.

Tjänsten är tillsatt. 

2017-06-12