2017-05-24

Regeringen ger Formas två nya uppdrag

Formas får i uppdrag att inrätta två tioåriga nationella forskningsprogram, det ena om klimat och det andra om hållbart samhällsbyggande. Beslutet bygger på förslagen från regeringens forskningsproposition, Kunskap i samverkan.

– De två nationella forskningsprogrammen kompletterar och breddar Formas nuvarande satsningar och kommer att knyta forskningen inom områdena närmare användarna, säger miljöminister Karolina Skog i regeringens pressmeddelande.

Programmen ska främja samhällsrelevant forskning om hållbar stadsutveckling, bättre klimatanpassning och vägen till ett fossilfritt Sverige.

– Programmen kommer att vara viktiga pusselbitar för framtagandet av ny kunskap på respektive område. Vi har just öppnat en första utlysning inom ramen för klimatprogrammet och förbereder en första utlysning som gäller hållbart samhällsbyggande, säger Markku Rummukainen, huvudsekreterare på Formas.

Läs hela regeringens pressmeddelande

 [MR1]Rätt syftning?

 [MR2]Eller föreberedning e dyl?

Elisabet Blomberg

2017-05-24