2017-05-04

Östersjöprogrammet BONUS gör skillnad!

Östersjöprogrammet BONUS firar i dagarna 10 år med att presentera en utvärdering som visar att BONUS starkt har bidragit till en kvalitetshöjning av marin forskning. Implementeringen av forskningen har varit framgångsrik och legat till grund för nya policys och förordningar samt för utvecklingen av nya innovativa företag i Östersjöområdet.

Idag den 4 maj firar det internationella Östersjöprogrammet BONUS tio år. I samband med detta presenteras en omfattande utvärdering av den forskning som pågått under åren 2009-2016.

- BONUS främjar forskning över gränserna och det i sin tur leder till en ökad kvalitet i forskningen. Östersjöforskning håller generellt en högre kvalitet än annan marin forskning. Det gäller speciellt den forskning som utförts inom BONUS-programmet, säger Pauline Snoeijs Leijonmalm, forskare vid Stockholms universitet och en av de som har utvärderat forskningen.

I samband med att BONUS firar 10 år lanseras också 12 nya projekt i delprogrammet "Blue Baltic" som pågår mellan åren 2017 till 2020. Sammanlagt engageras idag cirka 1500 forskare i pågående BONUS-projekt.

Sammanfattning av de två utvärderingarna på engelska: BONUS making a difference (PDF)

För mer information:

Forskningssekreterare Lisa Almesjö, lisa.almesjo@formas.se, 070-385 40 53
Presschef Emilie von Essen, eve@formas.se, 073-350 31 61

Foto: Fackelblomster på havsstrand. Maria Nygren, Mostphotos

Emilie von Essen

2017-05-04