2016-03-02

Nyheter och förändringar för Formas årliga öppna utlysning 2016

Nyheter och förändringar för öppna utlysningen 2016:

  • Huvudsökande får inkomma med maximalt en projektansökan till Formas öppna utlysning. De forskare som uppfyller behörighetskraven i mer än en delutlysning (medel för forsknings- och utvecklingsprojekt, medel för forsknings- och utvecklingsprojekt till framtidens forskningsledare och/eller medel för mobilitetsstöd till unga forskare) kan enbart inkomma med en ansökan till en av de utlysningar där de är behöriga att söka.
  • Bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt samt forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare kan maximalt omfatta 1 miljon kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Om det totalt sökta beloppet överskrider ett genomsnittligt årsbelopp på 1 miljon kronor per år kommer ansökan att avvisas.
  • Med anledning av nyheten ovan, om att bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt samt forsknings- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare maximalt kan omfatta 1 miljon kronor per år, är regeln om 150% av heltid i lönekostnader borttagen.
  • Det finns ingen Formas Handbok som gäller för den öppna utlysningen, utan all information om de olika delutlysningarna finns i utlysningstexterna.
Linda Bergqvist Ampel

2016-03-08