2016-11-25

Nya beredningsgrupper till Årliga öppna

Formas har beslutat att uppdatera beredningsgrupperna till Årliga öppna utlysningen 2017. Vi gör en justering i den tematiska indelningen för att säkra kvaliteten och knyta grupperna närmare de globala hållbarhetsmålen. Samtidigt utökas beredningsgruppernas antal från åtta till tio.

Justeringen är ett led i Formas arbete att göra det lättare för såväl naturvetenskapliga som humanistiska och samhällsvetenskapliga forskare att se hur just deras forskning kan få finansiering från Formas. Årliga öppna är Formas finansiellt största utlysning för ansökningar inom rådets tre ansvarsområden – miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Arbetet med de nya beredningsgrupperna har genomförts under ledning av Gia Destouni som fram till den sista september 2016 var Formas huvudsekreterare. Nu kommer Markku Rummukainen, Formas huvudsekreterare sedan den första december 2016, att förvalta och fortsätta utvecklingsarbetet.

– Man kan förstås dela en helhet på många olika sätt. Det beror på vad man vill uppnå. Nu genomför vi den här förändringen så får vi utvärdera när vi ser hur det fungerar, säger han.

De nya beredningsgrupperna till Formas årliga öppna utlysning

FN:s globala hållbarhetsmål

Elisabet Blomberg

2017-01-27