2016-04-13

Ny utlysning: hållbarhet och resiliens i låginkomstländer

Formas, Vetenskapsrådet och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) öppnar en gemensam utlysning för projekt som är relevanta för hållbarhet och resiliens av klimat- och miljöförändringar i ett fattigdomsperspektiv, och där gender, demokrati och mänskliga rättigheter samt konfliktkänslighet kan vara viktiga aspekter. Utlysningen öppnar 13 april kl 14.

Klimat- och miljöförändringar drabbar befolkningar i låginkomstländer hårt. Konsekvenserna är allvarliga när extrema väderförhållanden ändras och förlust av biodiversitet och andra hot mot samhällen, människor och ekosystem tilltar. Forskning om hållbarhet och resiliens är därför av största vikt. Området är multidisciplinärt och handlar om förståelse och konsekvenser i komplexa system.

Formas, Vetenskapsrådet och Sida ser att utmaningarna, kanske särskilt inom klimat- och miljöområdet, är globala och kräver gemensamma ansträngningar som nu manifesteras i en gemensam utlysning av forskningsbidrag.

Utlysningen ”Sustainability and resilience. Tackling climate and environmental changes” syftar till att finansiera projekt som motiveras av de utmaningar som de globala utvecklingsmålen (SDGs) adresserar. Forskningen ska genomföras i låginkomstländer, och av forskare i låginkomstländer eller i samarbete med forskare i låginkomstländer, för att identifiera relevanta problemområden och för att stärka ländernas kapacitet att hantera utmaningarna med kunskap. Målet är att bättre förstå och utveckla verktyg som stärker resiliens och hållbar produktion av ekosystemtjänster.

Om utlysningen på Vetenskapsrådets webbplats

Susanne Johansson

2016-04-13