Årliga öppna

2017-03-01

Nu har vi öppnat den årliga öppna utlysningen 2017

Nu har vi öppnat vår största utlysning, den årliga öppna utlysningen som likt föregående år består av tre delutlysningar; Forskning och utvecklingsprojekt, Forskning- och utvecklingsprojekt för framtidens forskningsledare samt Mobilitetsstöd

Utlysningen öppnade den 28 februari och samtliga delutlysningar stänger den 6 april, 14.00.

Nytt för i år är att vi har tio beredningsgrupper. Beredningsgrupperna är brett definierade för att täcka olika sociala, ekonomiska och miljömässiga mål inom Formas ansvarsområden. Indelningen är inspirerad av de globala hållbarhetsmålen samtidigt som den är gjord för att kunna hantera såväl den innehållsliga bredden som mängden av de drygt tusen ansökningar som väntas komma in till oss i denna utlysning.

I och med att utlysningen öppnade den sista februari drar också Årliga öppnas informationsträffar igång. Första träffen är idag, 1 mars, i Umeå - därefter följer Göteborg 2 mars, Linköping 6 mars, Uppsala 7 mars, Lund 8 mars och Stockholm 9 mars.

Mer information om Årliga öppna

Karin Önneby

2017-03-01