2017-09-14

Nära en miljard till forskning och innovation om smarta och hållbara städer

Nu startar Viable Cities, Sveriges hittills största satsning på forskning och innovation om smarta och hållbara städer. 960 miljoner kronor fördelas över tolv år och läggs på det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, som leds av KTH. Ett femtiotal aktörer från flera olika forskningsfält samlas med näringsliv, stat, kommuner och civilsamhälle.

Den första utlysningen "Energiomvandling för livskraftiga städer" öppnar i oktober. Svenska kommuner, företag, civilsamhälle och forskningsaktörer kan ansöka om stöd för förstudier, forsknings-, innovations-, testbädds- och demonstrationsprojekt. Programmet är även öppet för enskilda medborgare som har en bra idé om hur staden kan förbättras. Sommaren 2018 ska de första projekten vara igång.

Viable Cities finansieras gemensamt av Formas, Energimyndigheten och Vinnova och kompletteras med samfinansiering av medverkande aktörer.

Bakgrund:
Strategiska innovationspområden är en del i regeringens forsknings- och innovationspolitik och innebär en kraftsamling där näringsliv, akademi och offentlig sektor samverkar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom bland annat strategiska innovationsprogram. Syftet är att bidra till hållbara lösningar för globala samhällsutmaningar. Satsningen drivs i samverkan mellan Formas, Energimyndigheten och Vinnova.

Emilie von Essen

2017-09-14