2017-09-15

Mycket stort intresse inom utlysningen Kunskap om och för samhällets klimatarbete

Intresset för att forska inom utlysningen Kunskap om och för samhällets klimatarbete var mycket stort. Utlysningen stängde i mitten av augusti och det kom in 108 ansökningar. 38 avser utlysning av synteser och 70 avser enskilda forskningsprojekt. I november beslutar Formas forskarråd om vilka som beviljas medel.

– Antalet ansökningar brukar variera från utlysning till utlysning och vi är förstås glada över det stora intresset som den här utlysningen har fått, säger Emma Gretzer, chef för enheten för Miljö och Samhällsbyggande. Nu försöker vi hitta en lösning för att kunna finansiera fler projekt än vi vad vi först budgeterat för.

Bakgrund till programmet
Det nationella forskningsprogrammet om klimat ska bidra till att uppnå Sveriges mål att vara ett fossilfritt välfärdssamhälle och ambitionen att vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets målsättningar. Programmet genomförs i samverkan med andra relevanta forskningsfinansiärer och aktörer. Utlysningar hålls löpande under programmets tioåriga period och detta var den första utlysningen inom programmet.

Elisabet Blomberg

2017-09-15