Almedalen 2017

2017-06-29

Möt Maxida Märak, Anders Wijkman med fler för #klimatprat i Almedalen

Forskningsrådet Formas fokuserar på klimatarbete och samverkan i Almedalen. I våra arrangemang kan du prata klimat med forskare, politiker och civilsamhälle. I uppställningen finns bland annat vår generaldirektör Ingrid Petersson, artisten Maxida Märak, miljöpartiets Åsa Romson och klimatforskaren Kevin Anderson.

Klimatfrågan har aldrig varit mer relevant än nu. Som en del av vårt nya uppdrag att skapa ett nationellt forskningsprogram om klimat har Formas i år valt att samla olika aktörer för att visa vikten av samverkan trots skilda perspektiv.

– Vi är glada över att så många aktörer i Almedalen har ett tydligt hållbarhetsfokus. Antal hållbarhetsarrangemang i programmet har ökat markant sedan förra året, liksom de med anknytning till forskning. Vi måste tackla klimatet innan det är för sent och det kan vi bara göra tillsammans, säger Ingrid Petersson, Formas generaldirektör.

Läs mer om Formas medverkan i Almedalen

Foto: Galyna Andrushko, Mostphotos

Elisabet Blomberg

2017-06-30