2017-02-21

Medel till forskning för fungerande integration av migranter och flyktingar

Formas forskarråd har beslutat att bevilja drygt fem miljoner kronor till ett forskningsprojekt som ska bidra till en fungerande integration av migranter och flyktingar. Projektet är ett europeiskt samarbete mellan forskare från fyra länder och där Sverige representeras av forskare från Malmö högskola. Målet är att få fram ny kunskap om hur nätverk i det civila samhället och icke-statliga organisationer tillsammans med kommunal verksamhet kan arbeta för att stärka integrationen.

Pågående konflikter tvingar ett stort antal människor på flykt på jakt efter trygghet och skäliga levnadsförhållanden. Det ställer samhället inför nya utmaningar. För att vi framgångsrikt ska kunna möta dem, är det angeläget med forskning som kan bidra till en fungerande integration i en ny miljö, säger Markku Rummukainen, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas.

I slutet av 2015 utlyste Formas medel till forskning inom JPI Urban Europe och det är inom ramen för denna utlysning som detta projekt beviljas medel.

Läs Formas pressmeddelande.

Emilie von Essen

2017-02-21