2018-11-19

Medel till forskning för en giftfri miljö

I somras lanserade Formas utlysningen Giftfri miljö 2018 – kombinationseffekter och nu har forskarrådet fattat beslut om att finansiera tio fyraåriga projekt som på olika sätt utforskar den så kallade cocktail-effekten.

10 forskningsprojekt får dela på totalt 120 miljoner kronor, över fyra år. 

Läs mer om utlysningen och forskningsprojekten här.

Therse Woodhill

2018-11-19