2017-04-06

5 miljoner i Formas största satsning på kommunikationsprojekt hittills

Formas forskarråd tog i tisdags beslut att finansiera elva kommunikationsprojekt som med stor bredd och på många olika sätt kommer att genomföra forskningskommunikation för en hållbar utveckling.

Bland de projekt som fått pengar finns bland annat en utställning om alger i Kosterhavet, dokumentärfilm från Moçambique, deltagande teater i Järva kommun utanför Stockholm och arbete med ett nytt visuellt språk för strategiskt beslutsfattande. 

Det har varit ett stort söktryck med många ansökningar av mycket hög kvalitet. Projekten visar både bredd, djup och en stor spridning över Formas verksamhetsområden. Det fick Formas forskarråd att mer än fördubbla satsningen på kommunikationsprojekt, från två till fem miljoner kronor. Läs mer i Formas pressmeddelande.


Ett annat projekt som beviljats medel syftar till att ta fram en antologi om Ekostaden Augustenborg i Malmö. Mer om Augustenborg finns att läsa om i Formas tidning Extrakt

Lisa Granelli

2017-04-06