2017-07-03

#Klimatprat

Klimatfrågan har aldrig varit mer relevant än nu. Som en del av vårt nya uppdrag att driva ett tioårigt nationellt forskningsprogram om klimat har Formas i år valt att samla olika aktörer under parollen #klimatprat.

Här hittar du fakta om klimatförändringarna, forskning och populärvetenskapliga artiklar från vår webbtidning Extrakt.

Naturvårdsverket om snabba förändringar

Klimatet har varierat naturligt i alla tider, men den snabba förändring vi nu ser beror på människan. Sedan slutet av 1800-talet har medeltemperaturen ökat med nära en grad. Det är inte bara luften som värms upp, även världshaven blir varmare och världens isar smälter. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.

SMHI om samhällseffekter

Klimatförändringarna skapar effekter för samhällen både i Sverige och utomlands. I Sverige kommer vi se mildare vintrar, tidigare vårar, ökad risk för översvämningar och påverkan på den biologiska mångfalden. Läs mer på SMHI:s hemsida.

Klimatfakta

  • Havshöjningen till följd av klimatförändringarna kan leda till att en femtedel av världens befolkning vid slutet av århundradet är på flykt.
  • De 30 senaste åren har varit varmare än samtliga tidigare årtionden sedan 1850. På norra halvklotet har de senaste årtiondena sannolikt varit de varmaste under åtminstone de senaste 1400 åren.
  • Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan motsvarighet under åtminstone de senaste 800 000 åren.
  • Koncentrationen av koldioxid har ökat med 40 procent sedan förindustriell tid, i första hand till följd av förbränning av fossila bränslen och i andra hand på grund av förändrad markanvändning.

Klimatnyheter från Extrakt

Läs fler klimatnyheter på Extrakt.

Regeringen om klimatpolitik

I arbetet med att ge Sverige en ambitiös, långsiktig och stabil klimatpolitik har regeringen bland annat utlyst ett tioårigt nationellt forskningsprogram inom klimat och utsett ett klimatpolitiskt råd som kommer ha sin hemvist hos Formas. Läs mer på regeringens hemsida.

Sofia Rickberg

2017-07-03