2017-04-06

Kickoff för internationell vattenforskning

Fishing boats, Maksym Topchii, mostphotos

Idag står Formas värd för en kickoff som samlar vattenforskare från hela Europa. 21 nya internationella forskningsprojekt om hållbar hantering av vattenresurser inom jordbruk, skogsbruk och vattenbruk presenteras under en heldagskonferens i Stockholm. 9 av de 21 projekten är finansierade av Formas och har svenska forskare.

– Sverige har bra vattenforskning. Att svenska forskare kan samverka internationellt i tvärvetenskapliga forskningsprojekt på området ger ett mervärde och är ett sätt att ta sig an nya forskningsfrågor, säger Markku Rummukainen, Formas huvudsekreterare.

De 21 projekten finansieras genom två internationella samverkansprogram för forskning, Water JPI och FACCE-JPI. Forskare från 22 länder i Europa finansieras från sina respektive länder och EU bidrar med totalt 165 miljoner kronor. Dagens kickoff markerar starten på dessa forskningsprojekt.

Mer information om de 21 finansierade projekten: WaterJPI.eu

Kort sammanfattning av de 9 projekt som har svenska deltagare

För mer information kontakta:
Kristina Laurell, forskningssekreterare, 0704-40 40 59
Emilie von Essen, presschef, 0702-81 40 38

Kristina Laurell

2017-04-06