2017-09-04

Karolina Skog kommer till Formas frukost

På onsdag är miljöminister Karolina Skog en av talarna på Formas frukostmöte. En redig frukost följs upp av ett intressant samtal om blå hållbar tillväxt.

Under frukostmötet ställer vi oss frågan hur man ska nyttja resurserna i haven, som mat och energitillgångar, utan att skada de redan i dag utsatta marina ekosystemen.

Utöver Karolina Skog deltar även professorn i zoofysiologi vid Göteborgs universitet Kristina Sundell, Henrik Österblom som är docent i miljövetenskap vid Stockholms universitet samt entreprenören och marinbiologen Fredrik Norén.

Anmälan

Frukost serveras från kl 07.30, mötet börjar kl 08.00 och avslutas kl 09.00. Anmälan är stängd.

Webbsändning 

Frukostmötet kommer även att webbsändas på formas.se och seminariedelen börjar kl 08.00. Webbsändningen kan även ses på Formas YouTube-kanal.

Peter Bylund

2017-09-06