Omvärlden

2017-03-16

KSLA utlyser professur inom gröna näringar

Nu går det att söka Wallenbergprofessurerna, som syftar till att knyta framstående utländska forskare inom den gröna sektorn till svenska universitet och högskolor.

Professorn ska vara verksam inom något av följande områden:

  • skogs-, jord- och trädgårdsbruk,
  • husdjursskötsel och veterinärmedicin,
  • jakt och renskötsel,
  • urbana grönområden
  • fiske och vattenbruk.

Senast 22 maj 2017 kan svenska universitet och högskolor inkomma med en förhandsansökan, undertecknad av rektor. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar de ettåriga gästprofessurerna.

Information om professurerna på KSLA:s webbplats

Sofia Rickberg

2017-03-16