2017-06-19

Internationell konferens om hållbar landsbygd

Svenska skogsägare i städer, en framgångsrik metod för att stoppa lejonjakt samt inflyttning och kompetens i glesbygd. Tre stora forskningsprogram sätter punkt med en gemensam slutkonferens och lyfter resultat från hela världen.

De tre Formas-projekten presenterar sina resultat inom ramarna för den internationella forskningsorganisationen IASNR (International Association for Society and Natural) i Umeå i veckan. Där möts omkring 440 deltagare från 42 länder.

Plural (Planering för en dynamisk stads- och landsbygdsrelation), ett av de tre projekten som organiserar konferensen, har tittat på en svensk skogsägarkår i förändring.

– Skogsägarna består i dag av fler kvinnor, fler som bor i städer och fler som ärver sin skog. Det betyder inte att de är mindre aktiva. En stor fråga är hur skogsägarföreningarna kan engagera den nya sortens skogsägare, det kommer vi även att lyfta fram under Almedalsveckan, säger Carina Keskitalo, professor i statsvetenskap och ansvarig för Plural.

Det andra projektet, Hållbar landsbygdsutveckling – på vems villkor? undersöker olika former av partnerskap på landsbygden, exempelvis mellan befolkning och stat, som i bästa fall bidrar till en hållbar landsbygdsutveckling.

En av konferensens huvudtalare, Leela Hazzah, berättar om den ideella organisationen Lion Guardians som tillsammans med lokalbefolkningen lyckats vända utvecklingen för en lejonpopulation i kris. Ett annat fall handlar om frivilligt skydd av skog i Sverige.

– Intervjuer med markägare och myndigheter visar att det går att öka motivationen att skydda skog på privat mark genom partnerskap. Möjligheten för markägarna att ta eget initiativ till skydd och att de bemöts med respekt och tillit är faktorer som bidrar till motivationen berättar Camilla Sandström, professor i statsvetenskap och ansvarig för projektet.

Projektet Mobilisering av landsbygden, handlar främst om hur landsbygdens ekonomi förändras när tjänstesektorn blir viktigare, till exempel turismen.

– Vi ser att utvecklingsmöjligheterna på den svenska landsbygden är heterogena. Vissa geografiska områden är mer attraktiva att flytta till och då är det i allmänhet inom hotell- och restaurangsektorn som man har egen verksamhet, säger Linda Lundmark, docent i kulturgeografi och ansvarig för projektet.

Konferensen ISSRM (International Symposium on Society and Resource Management) pågår 19-22 juni i Umeå.

Skribent: Elin Viksten
Foto: Mostphotos

Cathrine Beijer

2017-06-19