2017-06-27

Inger Andersson blir ordförande för nationella kommittén för livsmedelsforskning

Formas har idag utsett Inger Andersson, tidigare generaldirektör på Livsmedelsverket, till ordförande för den nationella kommittén för livsmedelsforskning. Samtidigt startar Formas arbetet med ett nytt nationellt tioårigt forskningsprogram om livsmedel. Programmet är en del av regeringens livsmedelsstrategi.

Inger Andersson

Inger Andersson var generaldirektör på Livsmedelsverket mellan 2004 och 2013 och kommer närmast från Läkemedelsverket där hon varit tillförordnad generaldirektör under ett år.

– Vi är mycket glada över att Inger Andersson har tackat ja till det här uppdraget. Inger Andersson har en gedigen bakgrund inom livsmedelssverige, där hon arbetat både inom privat och offentlig sektor. Hon har ett stort engagemang för forsknings- och utvecklingsfrågor och ett omfattande nätverk inom sektorn, säger Formas generaldirektör Ingrid Petersson.

Läs mer i Formas pressmeddelande

Läs mer om Formas arbete med de nationella forskningsprogrammen 

2017-06-27