2016-06-01

Gå från ord till handling - gästkrönika om hållbar forskning

Vi måste också hitta former för att stimulera banbrytande forskning som korsar flera gränser – mellan discipliner, länder, sektorer och kulturer, skriver Ingrid Petersson.

Formas generaldirektör Ingrid Petersson är gästkrönikör på Vetenskap & Allmänhets blogg.

"Det har snart gått nio månader sedan världens länder enades om 17 globala hållbarhetsmål som ska ha uppnåtts 2030. De färgglada ikonerna som symboliserar hållbarhetsmålen är enkla men kraftfulla i sitt budskap. Budskap som dock alla ännu inte är bekanta med och som nu behöver omsättas i handling."

Gästkrönikan i Vetenskap & Allmänhet

Emilie von Essen

2016-06-01