2016-07-05

Fyra nya europeiska nätverk har beviljats medel från EU

SUSFOOD 2, Core Organic Cofund, EN-SUGI samt HDHL-INTIMIC heter de fyra nätverk som i början av juli fått besked om att de beviljas medel från EU-kommissionen.

Fyra nya europeiska nätverk för forskningsfinansiärer fick i början av juli besked om att de beviljats medel från EU-kommissionen. Nätverken är verksamma inom områdena hållbara livsmedelssystem (SUSFOOD2), ekologisk produktion och konsumtion (CORE Organic Cofund), hållbar urbanisering (EN-SUGI) samt livsmedel, nutrition, tarmflora och hälsa (HDHL-INTIMIC). Nätverken kommer att starta upp under kommande vinter och mer information om utlysningar och annan verksamhet inom varje nätverk kommer längre fram. 

Emilie von Essen

2016-07-05