2017-10-20

Frukost för att underlätta samarbete

I veckan fick forskare och andra aktörer chans att träffas och diskutera möjliga samarbeten på en frukost som Formas arrangerade under Bostadsmötet i Uppsala. Bakgrunden till frukosten är en ny utlysning i Forskning för en social bostadspolitik där Formas gärna ser att forskarna involverar andra aktörer i arbetet.

Formas Emma Holmqvist är ansvarig för den nya utlysningen, som är inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Hon säger att Formas arrangerade mötet för att informera om utlysningen men också för att skapa nya förutsättningar för samarbeten.

Jag hoppas att den här frukosten hjälper våra sökande att komma igång med tänket kring den här utlysningen, vad man ska forska om men också med vem man vill forska med, säger Emma Holmqvist.

Möten likt Formas frukost är effektiva för att göra nya samarbeten möjliga enligt professor Eva Andersson som deltog på mötet.

Det här är ju väldigt bra om det är någon som inte har en susning om vem de ska ta kontakt med. För det är ju alltid lättare att söka upp någon senare angående ett möjligt samarbete om man träffat personen tidigare. Det är lite som en första dejt inför ett samarbete, säger Eva Andersson, professor i kulturgeografi på Stockholms universitet.

Mötet lockade även aktörer inom offentlig- likväl som privat sektor. En av dem var Lars-Erik Ericsson som är VD för Valueguard AB och Valueguard Index Sweden AB. Han ser ett stort värde i att skapa kontakter inom forskarsamhället.

Jag gick på frukosten av ren nyfikenhet. Sedan sitter vi på väldigt mycket information och data om bostadsmarknaden, men vi har inte kompetensen att utföra analysen av den datan, där behöver vi hjälp av forskare, säger han.

Ytterligare ett mötestillfälle kommer att arrangeras i Stockholm i november. Sista ansökningsdagen för utlysningen i Forskning för en social bostadspolitik är den 16 januari 2018.

2017-10-20