2016-04-19

Formas upphandlar kommunikationstjänster

Formas genomför en upphandling av kommunikationstjänster: Strategisk kommunikation/samhällskontakter och samverkan, samt Grafisk formgivning och produktion.

Ansökan om att få lämna anbud lämnas elektroniskt via upphandlingssystemet Visma TendSign. Ansökan ska vara skriven på svenska och sista datum för att lämna in ansökan är 2016-05-01.

Upphandling av kommunikationstjänster

2016-04-19