2017-11-24

Formas söker nya medarbetare

Formas växer i och med nya uppdrag och vi behöver därför rekrytera nya duktiga medarbetare till flera olika roller.

 

Vi söker dels forskningssekreterare för arbete med såväl forskningsfinansiering som interna projekt och samarbeten på nationell och internationell nivå, remisshantering, utredningar och olika regeringsuppdrag.

En annan utannonserad tjänst gäller en analytiker som ska arbeta med uppföljning, utvärdering och analys, både internt inom myndigheten och externt i olika myndighetskonstellationer.

Till Klimatpolitiska rådet som startar i januari 2018 söker vi erfarna utredare som ska arbeta med att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen.

Dessutom rekryterar vi en ekonomiansvarig som ska arbeta med myndighetens redovisning, ekonomiska styrning och uppföljning. Vi söker också två forskningsadministratörer som kan driva och vara delaktiga i utveckling av arbetssätt och processer inom forskningsenheterna samt bidra till myndighetens utvecklingsarbete.

Läs allt om tjänsterna här. Tipsa gärna andra i ditt nätverk.

 

2017-11-24