2016-05-26

Formas söker kvalificerad handläggare (samordnare)

Tjänsten är tillsatt.

Formas leds av en generaldirektör som biträds av en högt meriterad forskare, en så kallad huvudsekreterare, för den vetenskapliga ledningen av myndigheten. Beslut om forskningsstöd fattas av ett särskilt beslutsorgan, Forskarrådet, efter beredning inom kansliet.

Inom Formas finns flera styr- och beslutsprocesser. Vi söker nu en kvalificerad handläggare som kan driva, utveckla och synkronisera dessa. I arbetsuppgifterna ingår att förbereda ledningsgruppsmöten och vara ledningsgruppens sekreterare, att förbereda Forskarrådets möten och vara dess sekreterare samt koordinera generaldirektörens övriga berednings- och beslutsmöten. I uppdraget ingår också att göra vissa utredningar, driva eller ingå i projekt samt ta fram olika presentationer. I arbetsuppgifterna kan även ingå att representera Formas i externa sammanhang.

Carola Olofsson

2016-05-26