2016-10-11

Formas söker internationell handläggare för projektanställning

Tjänsten är tillsatt.

Som internationell handläggare jobbar du på både nationell och internationell nivå, bland annat med kartläggning av kunskapsluckor och forskningsbehov men även med kvalitetsdrivande frågor i forskningsfinsansieringsprocesser. Arbetet är utåtriktat och medför kontakter med bland annat forskare, forskningens avnämare, myndigheter och andra forskningsråd, både i Sverige och utomlands.

Carola Olofsson

2016-11-01