2016-05-20

Formas söker huvudsekreterare

Huvudsekreteraren ingår i Formas ledningsgrupp och biträder generaldirektören i den vetenskapliga ledningen av Formas. Huvudsekreteraren har det strategiska och övergripande vetenskaplig ansvaret för beredningen av ansökningar om forskningsfinansiering och är föredragande i forskarrådet. Tillsammans med generaldirektören leder befattningen myndighetens policy- och strategiarbete samt utvecklingen av det internationella arbetet. Huvudsekreteraren arbetar även med utredningar, vissa större remisser m.m. och skall inom Formas ansvarsområde kunna svara för analys kring forskningsbehov ur såväl ett forsknings- som ett samhällsperspektiv.

Mer information om tjänsten huvudsekreterare

2016-05-20