2017-03-13

Formas söker en vikarierande forskningssekreterare till Enheten för Miljö och samhällsbyggande

Enheten för Miljö och samhällsbyggande (EMS) ansvarar för Formas satsningar på forskning och utveckling inom miljö och hållbart samhällsbyggande. Enheten ansvarar också för de två processerna internationell samordning och analys och strategi.

Enheten behöver nu en ny kompetens inom samhällsplaneringsområdet. Vi söker därför dig som har stor god kunskap om samhällsplanering, bostadsfrågor och stadsutveckling.

Läs mer om tjänsten

Carola Olofsson

2017-03-13