2017-02-28

Formas söker en systemförvaltare

Som systemförvaltare på Formas arbetar du med att koordinera och driva Formas utvecklingsbehov i ärendehanterings- och diarieföringssystemet Prisma samt se till att information om systemutvecklingar sprids internt. Du ingår i Formas interna ledningsgrupp för Prisma och fungerar som intern resurs i Prisma.

Ditt uppdrag kommer vara att initiera, driva och delta i förbättrings- och förändringsarbeten inom våra processer, arbetssätt och systemstöd. Du förväntas agera proaktivt i utvecklingsfrågor och vara en kompetent kravställare gentemot systemleverantörer.

Läs mer om tjänsten

Carola Olofsson

2017-02-28