2017-05-24

Formas söker en kommunikatör

Formas har i Regeringens forskningsproposition 2016 fått ansvar för två nationella forskningsprogram – Klimat och Hållbart samhällsbyggande. Programmen är breda, tioåriga satsningar som ska bidra till att lösa prioriterade samhällsutmaningar och stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. Formas söker nu förstärkning i detta arbete i form av en erfaren kommunikatör.

Läs mer om tjänsten

2017-05-24