2017-02-03

Formas söker en forskningssekreterare till enheten för Miljö och Areella näringar

Som forskningssekreterare jobbar du med att både utveckla och driva frågor inom Formas ansvarsområden, i det här fallet särskilt kopplat till miljö- och areella näringar.

Du medverkar till att Formas forskningsfinansiering fungerar med hög kvalitet och effektivitet och du jobbar med kvalitetsdrivande frågor i forskningsfinsansieringsprocesser på både nationell och internationell nivå.

Läs mer om tjänsten

Carola Olofsson

2017-02-03