2016-05-17

Formas söker ekonomihandläggare

Som ekonomihandläggare vid Formas arbetar du brett inom ekonomiområdet, tillsammans med ekonomiansvarig och i nära dialog med kärnverksamheten. I arbetsuppgifterna ingår löpande ekonomiadministration så som arbete med, administration av fakturaflöde, arvodesutbetalningar, bokföring, och skatte- och momsdeklaration. Vidare gör du tillsammans med ekonomiansvarig uppföljningar, avstämningar och de finansiella delarna i Formas årsredovisning.

Mer information om tjänsten ekonomihandläggare.

Carola Olofsson

2016-05-17