2016-10-12

Formas ska byta lokaler

Formas kontor kommer under slutet av andra kvartalet 2017 att flytta till nya lokaler på Drottninggatan 89 i Stockholm.

I huset finns sedan tidigare bland annat flera myndigheter som Ekonomistyrningsverket, Kommerskollegium och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Det blev klart i måndags, den 10 oktober, då Formas generaldirektör Ingrid Petersson undertecknade avtalet.

- Vi är glada att de nya lokalerna ger oss möjlighet att skapa en mötesplats för kunskapsbyggande för hållbar utveckling, säger Ingrid Petersson.

Nu startar arbetet med att anpassa lokalerna till Formas behov. Förutom nya mötesplatser är målet ett modernt och ändamålsenligt aktivitetsbaserat kontor.

Elisabet Blomberg

2016-10-12