2017-11-21

Formas och Vetenskapsrådet välkomnar forskningsfinansiärer från hela Europa

Under två dagar i november är Formas och Vetenskapsrådet värdar för ett europeiskt möte om forskningspolitik och internationellt samarbete. Mötet hålls inom ramen för ett globalt samarbete om forskningsfinansiering - Global Research Council, GRC och äger rum i Stockholm. Inbjudna är representanter för forskningsfinansiärer i hela Europa som träffas för att diskutera ämnena Science Diplomacy och Peer Review.

 

Slutsatser och rekommendationer från mötet ska utmynna i underlag till GRCs årliga möte i Moskva i maj 2018, där forskningsfinansiärer från hela världen möts.  

- Vi är mycket stolta över att arrangera GRC-mötet i Stockholm. Det är viktigt att Sverige deltar i internationella forskningssammanhang och i forskningspolitiska diskussioner. Dels kan vi få viktig input från andra länder, dels kan vi bidra till med vår kunskap och kompetens. Under den här konferensen är ett av de aktuella ämnena Science Diplomacy som är ett användbart verktyg för att främja relationer mellan länder, säger Formas generaldirektör Ingrid Petersson.

Utöver mötet i Stockholm arrangeras fyra motsvarande regionala möten runt om i världen. Mötena ska tillsammans mynna ut i slutsatser och rekommendationer.

Bakgrund:
Global Research Council, GRC är en virtuell organisation som består av direktörer för forsknings- och innovationsorganisationer i hela världen. GRCs långsiktiga mål är att främja forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte mellan världens länder. http://www.globalresearchcouncil.org/

Science Diplomacy

Science Diplomacy, det vill säga Vetenskapsdiplomati, innebär att vetenskap används för att främja samarbete eller förbättra relationer mellan länder. En annan dimension av Science Diplomacy är att länder samarbetar för att uppnå ett visst vetenskapligt syfte, exempelvis att dela väldigt kostsam vetenskaplig utrustning.

Peer Review

Peer review, det vill säga sakkunnig granskning, innebär att bedömningen görs av forskare som är kunniga inom det forskningsfält en ansökan gäller.

För mer information:
Lisa Almesjö, forskningssekreterare, lisa.almesjo@formas.se, +46 (0) 703 85 40 53
Emilie von Essen, presschef, eve@formas.se +46 (0) 702 81 40 38

 

Emilie von Essen

2017-11-21