2016-09-23

Formas medverkan i Almedalen

Formas besökte politikerveckan och arrangerade tre egna seminarier inom områdena finansiering av forskning för hållbar utveckling, internationalisering av forskning och framtidens livsmedel. Formas arrangerade även 6 seminarier inom samarbetet SAMspråk tillsammans med Forte, Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet. Samtliga seminarier webbsändes.

Vilka blir morgondagens livsmedel?

Seminariet om morgondagens livsmedel var välbesökt, 130 intresserade lyssnade på diskussionen som kretsade kring att helt hållbar mat är en svår nöt att knäcka. Miljötänk, etik och kostråd driver på utvecklingen, forskare och matkreatörer undersöker vad nytt som finns att äta i jorden, haven och skogen. Följ med på en matresa in i framtiden! Vart är vi på väg och vad kommer det svenska jordbruket bidra med?

Medverkande

 • Annika Carlsson Kanyama, forskare, KTH
 • Christina Möller, ordförande kommittén för matkvalitet och folkhälsa, KSLA
 • Claudia Olsson, framtidsteknolog
 • Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet
 • Helena Jonsson, ordförande, LRF
 • Jonas Bane, moderator, Klimataktion

Forskning för att nå hållbarhetsmålen – krävs strategisk styrning?

Forskningens processer är långsiktiga och forskningen spelar en viktig roll som bas till all kunskap som behövs för att vi ska uppfylla FN:s hållbarhetsmål (Agenda 2030). Hur kan forskningen ”riktas” utan att den akademiska friheten begränsas? Vilken roll och vilket ansvar har politiken respektive akademin i vår tid? Det var några av frågorna som togs upp under seminariet som lockade 75 besökare.

Medverkande

 • Gia Destouni, huvudsekreterare, Forskningsrådet Formas och professor i hydrologi, Stockholms universitet
 • Jan-Eric Sundgren, Senior CEO Advisor, Volvo
 • Lars Hultman, vd, Stiftelsen för Strategisk Forskning
 • Lena Gustafsson, ordförande Formas forskarråd, fd. rektor Umeå universitet
 • Thomas Malmer, moderator, Founder and partner Percipia AB

Vad vinner vi på att internationalisera svensk forskning?

Gränsöverskridande forskning och global kunskapsförsörjning behövs för att nå hållbarhetsmålen. Men vinner svensk forskning på den ökade internationaliseringen? Ska vi stödja den bästa forskningen även om den inte är svensk? Hur långt kan och bör Sverige gå i internationaliseringen av forskningen? Så lät frågorna som diskuterades under seminariet där 70 personer satt i publiken.

Medverkande

 • Karin Röding, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
 • Linda Keeling, professor i djurskydd, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Stefan Bengtsson, rektor, Chalmers
 • Sylvia Schwaag Serger, direktör internationell strategi, Vinnova
 • Ingrid Petersson, moderator, generaldirektör, Forskningsrådet Formas

SAMspråk

SAMspråk består av totalt 6 seminarier där forskare möter politiker i samtal om dagsaktuella och angelägna frågor. Formas arrangerar SAMspråk tillsammans med Forte, Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet.

Årets ämnen

 • Dags att skrota marginalskatten?
 • Hälsa på lika villkor – hur når vi dit?
 • Nato – hjälpare eller stjälpare?
 • Religionens återkomst – en utmaning för demokratin?
 • Ett samhälle utan BNP-tillväxt – utopi eller möjlighet?
 • Så kan Sverige bidra till hållbar fred
Sofia Rickberg

2016-09-23