Almedalen 2017

2017-06-20

Formas i Almedalen 2017

Formas fokuserar på klimatarbete och samverkan i Almedalen 2017. Klimatfrågan har aldrig varit mer relevant än nu. Formas bidrag är att stärka forskningen inom klimat. Vi driver också forskningsprogram inom hållbart samhällsbyggande och livsmedel och tillsammans med klimat stärker områdena varandra.

– Vi är glada över att så många aktörer i Almedalen har ett tydligt hållbarhetsfokus. Antal hållbarhetsarrangemang i programmet har ökat markant sedan förra året, liksom de med anknytning till forskning, säger Ingrid Peterson, Formas generaldirektör. Formas har i år valt att samla klimataktörer för att visa vikten av samverkan trots skilda perspektiv när klimatarbetet nu måste gå framåt, fortsätter hon. Det gör vi som en del av vårt nya uppdrag att skapa ett nationellt forskningsprogram om klimat. Vi måste tackla klimatet innan det är för sent, och det kan vi bara göra tillsammans.

Formas arbete med de nationella forskningsprogrammen 

Formas aktiviteter i Almedalen

3 juli: Klimatkväll

Måndag 3 juli kl 17-19 arrangerar vi panelsamtal och klimatmingel i Länsstyrelsens trädgård, Korsgatan 4: Från Arktis till Almedalen - är klimatarbetet globalt eller lokalt?

Anmäl dig gärna till Facebook-evenemanget

Medverkar gör bland andra: 

  • Maxida Märak, artist och aktivist
  • Anders Wijkman, tidigare EU-parlamentariker och ordförande för Miljömålsberedningen
  • Markku Rummukainen, Formas huvudsekreterare och Sveriges representant i FN:s klimatpanel (IPCC)
  • Björn Fondén, ungdomsrepresentant i FN:s forum för hållbar utveckling (HLPF)
  • Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan
  • Cecilia Schelin Seidegård, landshövding på Gotland


Läs och lyssna på Maxida Märak och Markku Rummukainen här

4–6 juli: Mötesplats Från Arktis till Almedalen

I ett tält på Strandvägen samlar vi ett antal klimataktörer för #klimatprat 4-6 juli kl 9-19 varje dag. Där visar vi också en fotoutställning om klimatförändringarna. Välkommen för att prata, lyssna och titta, eller bara hänga!

Vi är väldigt glada att alla dessa organisationer har valt att medverka i vårt tält med egna programpunkter i #klimatprat:

Tisdag 4 juli

09.00 Vinnova: Innovation för hållbar tillväxt
10.00 Formas fika: klimatforskning
12.00 Sveriges lantbruksuniversitet
13.00 SMHI: Vad är det som händer med klimatet?
14.00 LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
15.00 SLU/Future forests: Hur tar vi ner himlen på jorden?
16.00 Uppsala universitet/CEMUS: Kevin Andersson m.fl.
17.00 Tyrone Martinsson, Göteborgs universitet/Akademi Valand: Refotografi

Onsdag 5 juli

09.00 Liberalerna: Jura Miniotaite, LUF m.fl.
10.00 Moderaterna: Anna Tenje, Växjö, Pasi Huikuri, Umeå och MUF
11.00: Kristdemokraterna: Lars-Axel Nordell, Riksdagen, KDU:s förbundsordförande Christian Carlsson m.fl.
12.00 Miljöpartiet: Åsa Romson och Lise Nordin
13.00 Global Utmaning: Forskningen – livsviktig i tider av post-truth
15.00 Tyrone Martinsson, Göteborgs universitet/Akademi Valand: Refotografi
16.00 Socialdemokraterna: Matilda Ernkrans, Riksdagen, Erik Pelling, Uppsala, Åsa Karlsson Björkmarker, Växjö m.fl.
17.00 Vänsterpartiet: Jens Holm m.fl.

Torsdag 6 juli

09.00 Fältbiologerna
10.00 Formas fika: civilsamhälle och näringsliv
11.00 Tyrone Martinsson, Göteborgs universitet/Akademi Valand: Refotografi
12.00 Joakim Rindå, Riksteatern i samtal med Åsa Johannison, regissör, manusförfattare och lektor på Stockholms konstnärliga högskola
13.00 FORES: Klimatkommunikation: Så får vi klimatbudskapet att ta skruv! Lär av Mattias Goldmann sju värsta misstag
15.00 Åsa Johannisson, regissör, manusförfattare och lektor vid Stockholms konstnärliga högskola samtalar med animatör Helen Berg om Arktis, scenkonst och animation
16.00 Centerpartiet: Rickard Nordin

4 juli: Samtal om klimatforskningen från Arktis till Almedalen

Tisdag 4 juli kl 10-11 arrangerar vi ett samtal om klimatforskningen med Johan Kuylenstierna, SEI, Markku Rummukainen, Formas och Frances Sprei, Chalmers. Modererar gör Formas generaldirektör Ingrid Peterson.

6 juli: Samtal om klimatarbetet från Arktis till Almedalen

Torsdag 6 juli kl 10-11 arrangerar vi ett samtal om hur civilsamhället och näringslivet bidrar till klimatarbetet med bland andra Nathalie Henriksson, Fältbiologerna, Nina Ekelund, Hagainitiativet och Malin Leth, PUSH Sverige. Modererar gör Formas generaldirektör Ingrid Peterson.

Formas i andra aktiviteter

Medarbetare från Formas är på plats 2–9 juli och deltar i ett antal debatter och paneler. 

4 juli

5 juli

6 juli

Sofia Rickberg

2017-06-20