2016-06-16

Formas i Almedalen 2016

I år bidrar Formas till diskussionen i Almedalen med seminarier om forskningsfinansiering, hållbarhet, internationalisering och framtidens mat. Vi deltar också i flera seminarier som arrangeras av andra. Läs om våra egna aktiviteter nedan, hoppas vi ses! Om du inte är på plats i Almedalen så webbsänder vi flera av våra seminarier.

Formas aktiviteter i Almedalen

Söndag 3 juli–torsdag 7 juli

Hur hållbar är du? Plocka #hållbarhetspoäng

Vad gör du för att bidra till hållbarhet? Var med och tävla – ta en bild och tagga #hållbarhetspoäng för ett hållbart Almedalen.

Måndag 4 juli 09:00-15:45

SAMspråk

SAMspråk består av totalt 6 seminarier där forskare möter politiker i samtal om dagsaktuella och angelägna frågor. Formas arrangerar SAMspråk tillsammans med Forte, Riksbankens jubileumsfond och Vetenskapsrådet. För tionde året i rad arrangerar Sveriges största finansiärer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning en heldag under politikerveckan på Gotland.

Tisdag 5 juli 11:00-11:45

Vad vinner vi på att internationalisera svensk forskning?

Gränsöverskridande forskning och global kunskapsförsörjning behövs för att nå hållbarhetsmålen. Men vinner svensk forskning på den ökade internationaliseringen? Ska vi stödja den bästa forskningen även om den inte är svensk? Hur långt kan och bör Sverige gå i internationaliseringen av forskningen?

Tisdag 5 juli 15:00-15:45

Forskning för att nå hållbarhetsmålen – krävs strategisk styrning?

Vem ska prioritera forskningen som ska rädda världen? Vilken roll och vilket ansvar har politiken respektive akademin i vår tid? Vilka instrument finns för att skapa forskning som kan möta jordens utmaningar på nationell och global nivå? Och hur tänker vi nytt och nytta i forskningsfinansieringen?

Onsdag 6 juli 17:00-17:45

Vilka blir morgondagens livsmedel?

Helt hållbar mat är en svår nöt att knäcka. Miljötänk, etik och kostråd driver på utvecklingen, forskare och matkreatörer undersöker vad nytt som finns att äta i jorden, haven och skogen. Följ med på en matresa in i framtiden! Vart är vi på väg och vad kommer det svenska jordbruket bidra med?

Sofia Rickberg

2016-06-17