2017-04-10

Formas ger akutbidrag till aktionsforskning

Ringön sett från Skanska-skrapan. Magnus Lindqvist, Mostphotos

Formas har beslutat att ge akutbidrag till deltagande observation inom ett stadsbyggnadsprojekt på Ringön i Göteborg. En forskare på Göteborgs universitet ska undersöka om det går att undvika gentrifiering vid nydaning av ett industriområde, det vill säga att befintliga brukare i ett område behöver flytta till förmån för bättre bemedlade grupper.

Ett attraktivt läge som ligger centralt i staden och gärna nära vatten, det är urtypen för ett område som kan gentrifieras. Ringön i Göteborg är ett sådant område och står inför en stor omvandling. Forskaren ska på plats genom aktionsforskning* och deltagande observation samla kunskap och om möjligt, också påverka utvecklingen. Det långsiktiga syftet är att hitta arbetssätt som leder till en förbättrad praxis vid nydaning av urbana industriområden så att det går att undvika att processen leder till gentrifiering.

– Deltagande observation är i det här fallet lämpligt. Det leder till säkring av information medan händelserna äger rum snarare än att processen skulle undersökas i efterhand. Det ger ett helt annat perspektiv till gentrifieringsforskningen, säger Markku Rummukainen, huvudsekreterare på Formas.

*Aktionsforskning utförs utan att man försöker distansera eller separera sig från den verksamhet eller det område som forskningen handlar om. Syftet är att ha en direkt och omedelbar påverkan på forskningsområdet.

För mer information:
Ann Rodenstedt, 08-775 40 37, ann.rodenstedt@formas.se

Ann Rodenstedt

2017-04-10