2016-11-28

Regeringen ökar Formas anslag med 910 miljoner

Formas får 910 extra miljoner de kommande fyra åren. Den största satsningen på 360 miljoner läggs på klimat, vilket kommer bidra med viktig kunskap inom omställning, anpassning och minskad sårbarhet.

I regeringens budgetproposition för 2017-2020 läggs nya satsningar på forskning för klimat, hållbart samhällsbyggande, social bostadspolitik och för en cirkulär och biobaserad ekonomi. Dessutom får Formas pengar för en ny analysfunktion som ska inrättas 2018.

- En stark miljöforskning är viktig för att uppnå miljömålen och upprätthålla Parisavtalet. För att insatserna på miljöområdet ska vila på en solid vetenskaplig grund är syntesen av befintlig forskning viktig, vilket vi hoppas att den nya analysfunktionen kommer bidra med, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

Dessutom satsas 100 extra miljoner på strategiska innovationsområden, vilket kommer bidra till forskning inom bland annat livsmedelsproduktion, konsumtionsmönster, effekter av klimatförändringar samt resurseffektiva processer och materialflöden.

Läs mer om forskningspropositionen på regeringens hemsida

Ökade anslag Formas

2017

2018

2019

2020

Klimat

25

75

130

130

Analysfunktion

0

15

15

15

Hållbart samhällsbyggande

0

50

75

75

Social bostadspolitik

0

20

30

30

Strategiska innovationsområden

0

50

75

100

Elisabet Blomberg

2016-11-28