2017-06-22

Formas beviljar 40 miljoner till forskning om stöd för klimatåtgärder

Foto: Mats Lindgren, Mostphotos

Igår beslutade Formas forskarråd att bevilja 40 miljoner till forskning och utveckling av klimattjänster. Forskningen ska pågå inom det europeiska nätverket ERA4CS. Tolv projekt får dela på 40 miljoner kronor. Totalbudgeten för utlysningen är cirka 340 miljoner kronor.

– Att handskas med klimatförändringar och deras effekter berör alla samhällssektorer. Forskningsresultat behöver utvecklas till klimattjänster som stöd för beslutsfattare inom olika sektorer, säger Markku Rummukainen, huvudsekreterare på Formas.

Svenska forskare har lyckats bra i den här utlysningen. Av de 18 projekt som föreslås finansiering finns det svenska forskare i elva av dessa. Tre av projekten har även svenska koordinatorer.

Läs hela pressmeddelandet här

Mer information om utlysningen

Foto: Mats Lindgren, Mostphotos

Lisa Almesjö

2017-06-22