2017-11-10

Formas beviljar 10 miljoner till synteser

Igår beslutade Formas forskarråd att bevilja drygt 10 miljoner kronor till totalt åtta synteser inom områdena livsmedelsforskning respektive besöksnäring (turism). Sju synteser avser livsmedelsområdet och en avser besöksnäringen.

- Projekten ser lovande ut och vi ser att de ska kunna bidra till en ökad förståelse av kunskapsläget och kunskapsbehoven inom dessa områden. Vi hoppas också att synteserna ska bidra till en vidareutveckling av de finansieringsinstrument som används, säger Markku Rummukainen, huvudsekreterare på Formas.
 
Livsmedelssektorn och besöksnäringen har stor betydelse för ekonomi, sysselsättning och miljöpåverkan. De aktualiserar flera miljöfrågor och berör hela kedjan från producenter till konsumenter. Synteserna ska genomföras under 2018.
    
• Länk till utlysningen Synteser inom livsmedelsområdet

• Länk till utlysningen Synteser inom hållbar besöksnäring

Bakgrund
Formas har identifierat ett behov av att systematiskt genomlysa kunskapsläget inom områdena livsmedelsforskning respektive besöksnäringen (turism). Behovet finns hos såväl forskningsfinansiärer som hos användare av forskningsresultat. Formas beslutade därför att satsa på en utlysning för synteser inom dessa två områden. Utlysningen syftar till att belysa kunskapsläget och kunskapsbehov inför framtida utlysningar av forskningsmedel. Utlysningen av synteser inom livsmedelsområdet är den första inom ramen för det nationella programmet för livsmedel.

För mer information:
Katarina Nordqvist, analytiker, Formas, katarina.nordqvist@formas.se, + 46 (0) 720 77 18 00
Emilie von Essen, presschef, eve@formas.se + 46 (0) 733 50 31 61
Emilie von Essen

2017-11-10