2016-05-30

Formas arbetar med JIM - Jämställdhetsintegrering i myndigheter

Den 31 oktober 2016 ska Formas redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Planen ska beskriva hur jämställdhet ska integreras i ordinarie verksamhet samt vilka utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som ska vidtas och genomföras under 2017-2018. 

Emilie von Essen

2016-05-30