2017-02-27

Formas Årsredovisning 2016

Formas årsredovisning 2016 ger en överblick av Formas arbete lokalt, regionalt och globalt. Under året fördelade Formas 1,3 miljarder kronor i forskningsstöd.

Närmare hälften av 2016 års forskningsmedel fördelades inom årliga öppna utlysningen. Därutöver genomfördes tolv riktade nationella och internationella utlysningar. På nationell nivå har vi, ibland i samverkan med andra finansiärer, finansierat ett stort antal högkvalitativa forsknings- och utvecklingsprojekt. I EU:s partnerskapsprogram har vi tillsammans med EU-kolleger utarbetat forskningsagendor, gjort utlysningar och finansierat forskningsprojekt. Inom ramen för Belmont Forum har vi samarbetat med forskningsfinansiärer på global nivå.

Läs hela årsredovisningen här.

Elisabet Blomberg

2017-02-27