2016-03-15

”För att hitta lösningarna behöver vi satsa på forskningen”

Formas generaldirektör Ingrid Petersson skriver i en debattartikel i tidningen Curie om behovet av mer resurser och bättre samordning inom forskningen.

I en debattartikel lyfter Formas generaldirektör Ingrid Petersson hur forskningsrådet vill se den kommande forskningspropositionen. Med klimatförändringarna kommer vi ha en svår framtid, men den kan underlättas genom mer och bättre forskning om hållbarhet. Till det behövs mer resurser, men också bättre samordning mellan forskningsfinansiärerna så att vi slipper forskningsöverlapp och – än värre - glapp.

I propositionen vill Formas se:
•    resursförstärkning till forskningen,
•    ett tydliggörande av forskningsfinansiärernas och lärosätenas roller,
•    samordningsuppdrag kring forskning om viktiga samhällsutmaningar,
•    ökade satsningar på interdisciplinär och integrerad vetenskap,
•    stort fokus på nyttiggörande, samt
•    satsningar på mobilitet och möten mellan människor.

”För att hitta lösningarna behöver vi satsa på forskningen”

”Trots att dagspolitiken tränger på får vi inte glömma framtidens utmaningar, som kommer bli oerhört svåra om vi inte hittar lösningar på dem. Och för att hitta lösningarna behöver vi satsa på forskningen," skriver Ingrid Petersson.

Karin Montgomery

2016-03-15